Your browser does not support JavaScript!
臺北市立大學-計算機與網路中心
軟體設備
509 512 513 515 517 521 522 523

文書軟體
Microsoft Office 2003

V V V V V V
Adobe Reader9 V V V V
文書編輯-公文製作 V V V V V
研考會文書編輯通訊錄壓縮程式 V V V V V
FTP 軟體
Filezilla FTP Client
V V V
壓縮軟體
7Zip
V V V V
伺服器軟體
SSH Secure Shell
V V V V V
VMware vSphere Client V
防毒軟體
Avira 防毒軟體
V V
Kaspersky Anti-Virus6.0 V
美工繪圖軟體
Adobe Master collection CS4
V V V V V
Corel (Ulead AutoDetector) V V V V V
Corel MediaOne V V V V V
Corel Painter Essentials 3 V V
Corel Painter X V V V
Macromedia V
Ulead PhotoImpact X3 V V V V V
視訊軟體
Logitech Webcam Software
V
開發工具
Matlab
V
Microsoft .NET Framework SDK v2.0 V
Microsoft SQL Server 2005 V V V V V
Microsoft SQL Server 2008 V
Microsoft Visual Studio 2005 V
Microsoft Visual Studio 2008 V V V V
Microsoft Windows SDK v6.0A V V V V
影音軟體
Adobe Media Player
V V
CyberLink PowerDVD V
CyberLink StreamAuthor 3.5 V V V
KMPlayer V V V
Macromedia Captivate V
PowerDVD DX V
Windows Media Player V V V V V V
其他
SMART Board 軟體 V V V V V
SPSS Statistics 17.0 V
硬碟快拷專業版 V
Broadcom V
MCG CHT PRO V